HitelIngatlan

A lakáshitel felvétel menete

Ma már kevés ingatlantranzakció megy végbe hitelfelvétel nélkül. Ugyan csúcsokat dönt a
lakáshitelt igénylők száma, a számos nehézség és csapda áll előttünk, ami vagy megnehezíti
az ügymenete, vagy akár anyagi veszteséget is generálhat a számunkra.
Hogy ezeket elkerüljük és a számunkra legmegfelelőbb ajánlatot megtaláljuk, összeszedtük
mi mindenre érdemes figyelni.

1. Nem biztos, hogy a számlavezető bankunk adja a legjobb ajánlatot

Mindenképpen érdemes több pénzintézet ajánlatát megnézni. Több bank is módosíthat az
ajánlatán számunkra kedvezőbb feltételeket biztosítva, ha egy konkurens bank ajánlatát már
ismeri. Ha viszont nem szeretnénk felesleges köröket futni, érdemes egy hitelszakértővel is
felvenni a kapcsolatot, aki ismeri a rendszert, tisztában van vele milyen kedvezmények
vehetők igénybe, és az sem elhanyagolható tényező, hogy a bankok számukra több esetben
is jobb ajánlatot tudnak biztosítani, mint ha mi sétálnánk be.
A hitelszakértő jogszabályokban meghatározottak szerint köteles dolgozni, tehát kötelezően
a 3 legjobb ajánlatot mutatja meg nekünk, így nem kell attól tartani, hogy a legmagasabb
jutalékot adó bank ajánlatát látjuk csak.

2. Előzetes hitelbírálat

Mielőtt elkezdnénk az ingatlanvadászatot mindenképpen legyen egy előzetes hitelbírálat.
Ebből kiderül pontosan milyen összeget tudunk igényelni és azt milyen feltételek mellett
vállalhatjuk. A legtöbb banknál ez már lerövidíti 1-2 héttel a hiteligénylés folyamatát.
Azonban fontos, hogy tudjuk ez nem ígéret, a kiválasztott ingatlannak is meg kell felelnie a
bank által támasztott követelményeknek.

3. Hiteldokumentumok kitöltése és benyújtása

Ha megvan a tökéletes ingatlan, és az adásvételi szerződés is megkötésre került, következhet
a papírmunka. A hitelkérelmi nyomtatványok természetesen bankok által kiadott, általuk
meghatározott formanyomtatványok, és az egyéb dokumentumok listája együttesen.
Ez egy nem túl terjedelmes nyomtatvány, ahol a hitellel, pénzügyi helyzettel, valamint a
megvásárolni kívánt és fedezetként bevont ingatlannal kapcsolatos alapvető információkat
kell megadni. Meg kell adni a kért hitel összegét, futamidejét és kamatperiódusát, valamint a
háztartás jövedelméről is nyilatkozni kell.Az ezen felül benyújtandó dokumentumok általában:
tulajdoni lap, térképmásolat, munkáltatói igazolás, jövedelem igazolás, bankszámlakivonat,
közüzemi számlalevelek.

4. Értékbecslés, hitelbírálat

Ha a bank által befogadásra kerülnek a fenti dokumentumok, a pénzintézet megbíz egy
értékbecslőt, aki meghatározza az ingatlan forgalmi értékét. Számos tényező befolyásolja,
mennyit is ér az ingatlan: lokáció, környezet, az épület s a lakás állapota, műszaki színvonal,
építés éve stb…
Ezek alapján határozzák meg, hogy az ingatlan egyáltalán hitelezhető e, és ha igen milyen
mértékben. Általánosságban elmondható, hogy maximum 80%-ban hiteleznem ma
Magyarországon a bankok, tehát minimum 20% önerőre lesz szükségünk.
Ezután a bank elvégzi a hitelbírálatot is, ami a legidegőrlőbb időszak. Ekkor dönt ugyanis
arról, hogy hitelképes e valaki, vagy sem.

5. Szerződéskötés, jelzálogjog bejegyzése

Pozitív hitelbírálat esetén újabb papírmunka vár ránk. A bank elkészíti és el is küldi részünkre
a hitelszerződést vagy a tervezetet, melyet 3 nap után írhatunk alá. Minden hitelszerződés
közjegyző által is ellenjegyzésre kerül, mely egyben egy tartozáselismervény is. Ennek a
lényege, hogy amennyiben az adós nem fizeti a hitelét a hitelszerződésben foglaltak szerint,
akkor a bank peres eljárás nélkül is behajthatja a követelést.

6. A hitelösszeg folyósítása

Az utolsó lépésként a hitel folyósítása történik. Mielőtt azonban ez megtörténne a bank egy
utolsó „ellenőrzést” vége. Ez is eltér bankonként, de általánosságban ezeket vizsgálják:
– aláírt, közokiratba foglalt hitelszerződés
– jelzálogjog Földhivatal által minimum széljegyen való feltüntetése
– lakásvásárlásnál az önerő kifizetésének igazolása
– lakásbiztosítás megkötése
– amennyiben van, a kapcsolódó díjak kifizetése (hitelfolyósítási díj).
Ha minden feltétel teljesült, a bank folyósítja a megítélt összeget.