Ingatlan

Milyen telek-típusok léteznek?

Nem találta meg álmai házát, lakását, ezért az építkezés mellett döntött? Milyen típusú
telkekkel találkozhatunk az ingatlan piacon? Melyikre építkezhetünk, melyikre nem?
Mekkora alapterületű ingatlant építhetünk adott telekre? Van-e lehetőségünk az adott telek
átminősítésére? Ebben a cikkünkben minden kérdésre választ adunk.

Mint ingatlan vásárlásánál minden esetben, telek vásárlása esetén is a tulajdoni lap
beszerzésével induljunk el. A tulajdoni lapon már szerepelnek azok az adatok, amik segítenek
eligazodni a telek felhasználhatóságát vagy éppen a beépíthetőségét érintően.

Külterületi, belterületi telek, zártkert

A tulajdoni lap legelején megtaláljuk már a település megnevezése és helyrajzi szám mellett,
hogy a telek kül- vagy belterületen helyezkedik el esetleg zártkerti. Előbbiek valójában nem is
jelentenek mást, minthogy az adott település közigazgatási határán belül vagy kívül
helyezkedik el a telek.

Általános esetben a belterületi telkek lakóövezeti, üdülőövezeti, vagy kereskedelmi céllal
kerülnek felhasználásra, míg a külterületiek ipari vagy mezőgazdasági igényeket elégítenek
ki.

Célszerű a telek megvásárlása előtt kiszámolni, illetve kiszámíttatni egy szakemberrel, hogy
mekkora a valójában beépíthető területe.
Egy telek beépíthető területe leginkább 25 százalék körüli érték, azonban nagyvárosban,
vidéki településeken, illetve hétvégi telkek építési övezeteiben jelentősen eltérő lehet. A
legkisebb építési telkek 300-400 négyzetméteresek, amikre leginkább oldalhatáron álló,
ikresen, vagy zártsorúan csatlakozó ház építhető. Szabadon álló épület számára 700 nm-nél
kisebb területű telek csak elvétve található.

A telek beépíthetősége azt jelenti, hogy a telek területéből összesen bruttó hány százalékot
építhetünk be az épület falait is beleértve. Ennek értelmében, a tervezendő épület hasznos
alapterülete sohasem érheti telek beépíthető területének mértékét.

A nagyvárosi területeken a beépítés mértéke jelentősen meghaladja a fent említett mértéket,
így ez az érték 50, 70, 80, vagy akár a 100 százalékot is elérheti. Ezzel szemben a nagy
zöldterületet igénylő beépítések esetén nem ritka a 20, 15, vagy akár a 10 százalékos beépítés
sem.

Mindenhol az önkormányzatok a Helyi Építési Szabályzatban határozzák meg a telek
beépíthetőségét.
Külterületi telkek esetén sem kell minden esetben lemondanunk a lakhatásra alkalmas épület
építéséről. Hátrányuk mindösszesen a beépíthetőségükben mutatkozik meg.
A külterületi telkek esetén a beépíthetőség leggyakrabban csak néhány százalékos, míg
belterületiek esetén a beépíthetőség elérheti a 30%-ot is.

Zártkerti telek korábban lehetett az adott település határain belül is, de kívül is. Ma azok a
telkek találhatóak meg így az ingatlan-nyilvántartásban, melyek megfelelnek a törvény
szerinti termőföld fogalmának (külterületen fekszenek, valamint művelési águk szerint:
szántó, gyümölcsös, kert, rét, legelő, nádas vagy fásított területként szerepelnek). Ebből
fakadóan a zártkerti telkekre ugyanazon szigorú szabályozás vonatkozik, mint a
termőföldekre.
Értéküket tekintve a belterületi, lakóövezeti telkek magasan vezetnek, de a beépíthetőség
szempontjából az ilyen telkek esetében is érdemes előzetesen tájékozódnunk a területileg
illetékes önkormányzatnál, illetve az OTÉK-ban (Országos településrendészeti és építési
követelmények).

Van-e lehetőségünk a telket átminősíttetni? Mit kezdhetünk egy művelés alatt álló területtel?
Az agglomerációs településeken rohamosan fogynak az ideális építési telkek.
HA olyan zártkerti telket találunk, ahol a művelési ág nincs kivonva, mielőtt bármibe
belevágnánk feltétlenül tájékozódjunk az illetékes önkormányzatnál, ugyanis első lépésként
az ő feladatuk lesz a rendezési terv önkormányzati rendelettel történő módosítása során
belterületbe vonni az eddig külterületiként nyilvántartott telkünket. Ezt követően a bevont
területet az OTÉK és a HÉSZ (Helyi építési szabályzat) alapulvételével övezetekbe sorolja.

A terület övezet szerinti besorolása fogja meghatározni, hogy konkrét ingatlanra milyen
magasságban, milyen alapterülettel építkezhetünk, de azt is, hogy hány lakást létesíthetünk
azon.
Amennyiben a bevonni kívánt terület termőföldként van nyilvántartva, annak belterületbe
vonására kérelmet kizárólagosan csak az önkormányzat terjeszthet elő. Termőföld más célú
hasznosítása csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehetséges (az engedély megléte előtt
a termőföld más célú igénybevétele nem engedélyezett).

Bármilyen megjelöléssel is választunk külterületi ingatlant készüljünk fel arra, hogy a
belterületbe vonás időigényes és meglehetősen költséges folyamat. Mindenképpen
igyekezzünk előre beszerezni minden információt.