A haszonélvezeti jog jogosultja a más személy tulajdonában lévő dolgot birtokában tarthatja,
használhatja és hasznait szedheti. A haszonélvezeti jog határozott ideig, de legfeljebb a
jogosult élete végéig állhat fenn. Az ingatlanra vonatkozó haszonélvezeti jogot az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A haszonélvező felhatalmazással bír arra, hogy a lakást
maga használja, oda a tulajdonos is csak a haszonélvező hozzájárulásával léphet be. Bár
magát a haszonélvezeti jogot nem adhatja át másnak, de arra jogosult, hogy a birtoklás,
használat és hasznok szedése jogát átengedje, ehhez nem kell hozzájárulást kérnie a
tulajdonostól.