Ingatlan

Illetékfizetési kisokos

Egy ingatlan vásárlása során a vételáron felül több járulékos költséget is kötelesek vagyunk
megfizetni – ezeket egy korábbi cikkünkben már kifejtettük. Ebben a cikkünkben leírjuk
pontosan milyen esetekben áll fenn illetékfizetési kötelezettség, és milyen esetekben
illetékmentesség.

A visszterhes vagyonátruházási illetéknek hívunk minden olyan adójellegű elvonást, melynek
tárgya az ingatlanok, az ingó dolgok és a vagyoni értékű jogoknak visszteher, azaz
ellenszolgáltatás (pénz, csereingatlan) ellenében történő átruházása, illetve megszerzése.
Tehát ha valaki ingatlant vásárol, akkor a vásárláshoz kapcsolódóan nem SZJA, hanem
illetékfizetési kötelezettsége áll fenn.

Megállapítása során nem időkorlát áll fenn, ez egy egyszeri, törvényben szabályozott
mértékű, illetve az állam felé fizetendő teher. Az illeték mértéke jelenleg a vételár 4%-a.

Szerencsére vannak olyan esetek, amikor a vásárlót illetékfizetési kedvezmény, vagy
mentesség illet meg. Minden esetet már az adásvételi szerződésben rögzíteni kell.

Az egyik ilyen leggyakrabban alkalmazott engedmény a fiatal első lakásszerzők
illetékkedvezménye. A 35 év alatti első lakástulajdonjogának megszerzése esetén az
egyébként fizetendő illeték csupán felét kell megfizetni, ha az ingatlan értéke nem haladja
meg a 15 millió forintot (tehát 4% helyett 2% lesz az illeték).

A másik „legnépszerűbb” az építési telek vagy új lakás vásárlása esetén igénybe vehető
illetékmentesség. Amennyiben olyan telket vásárolunk, mely (a jogszabályok szerint)
alkalmas lakóház építésére és vállaljuk, hogy 4 éven belül felépítjük azt, jogosultak vagyunk a
fizetési mentességre.

Új építésű ingatlan vásárlásakor sem kell abban az esetben illetéket fizetni, ha az újonnan
épített, 15 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű lakást az építtető vállalkozótól
(beruházótól) vásároljuk meg. Ha meghaladja a 15 millió forintot, de nem éri el a 30 millió
forintot, 15 millióig illetékmentes, az a fölötti vételárrész 4%-a lesz az illeték összege.

CSOK illetékmentesség – 2021. január 01-től mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték
alól a lakásvásárlás, ha az családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) felhasználásával
történik. Ez független az ingatlan vételárától.

Egyenes ági rokonok és házastársak közötti ingatlan vásárlása esetén sem kell illetéket
fizetni. Természetesen az illetékmentesség akkor is él, ha az ingatlan ellenérték nélkül, azaz
ajándékozás útján kerül egyik családtagtól a másikhoz.

Ha egy lakást annak berendezésével együtt szeretnénk megvásárolni, akkor érdemes az
adásvételi szerződést megbontani külön az ingatlanra és az ingóságokra, mivel a bútorokra
nem kell illetéket fizetni.

Bár az illeték összegét nem csökkenti, de megkönnyítheti annak kifizetését az,
hogy magánszemély első lakásvásárlása esetén, kérelemre a NAV 12 havi részletfizetési
lehetőséget biztosít az illeték megfizetésére.