Egyéb kategória

Amit érdemes tudni a lakóépületek korszerűsítését célzó támogatásról

Mindenki vágyik arra, hogy egy fárasztó munkanap után olyan otthonba érjen haza,
ami modern, korszerű és természetesen emellett minimális rezsiköltségek mellett is
fenntartható. Sok család azonban nem tudja megengedni magának, hogy saját erőből
megvalósítsa az ehhez szükséges felújításokat. Ráadásul a felújításra szánt
összeget sok esetben az ingatlan rosszabb állapota miatti többletköltség emészti fel.
Az utóbbi időben ugyan sokat javult a kereskedelmi bankok által kínált hitelek iránti
ellenérzés, de a számtalan rossz tapasztalat miatt (pl. svájci frankos hitelek) sokan
máig ódzkodnak a kölcsönfelvételtől.

Számukra is jó lehetőség az Európai Unió által támogatott „Lakóépületek
energiahatékonyságának és megújuló energia felhasználásának növelését célzó
visszatérítendő támogatás”. Ez egy 0%-os hitel, melyet pályázati rendszerbe
helyeztek.

A támogatás célja, hogy a magánszemélyek épületenergetikai beruházásaihoz
szükséges forrást biztosítsák a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a
lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése
érdekében.

Azon magánszemélyek nyújthatják be pályázatukat, akik

– nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosítóval rendelkező magyar
állampolgárok (vagy legalább egy éve magyar lakcímmel/tartózkodási hellyel
rendelkeznek)

– a korszerűsíteni kívánt ingatlan tulajdonosa/résztulajdonosa

– az ingatlan lakóingatlan besorolású

– a támogatást igénylő személy lakóhelye, vagy ideiglenes tartózkodási helye a
korszerűsíteni kívánt ingatlan.

Magánszemélyek esetében a maximálisan igényelhető összeget 10 millió forintban
határozták meg, míg társasházak esetében ez 7 millió forint/lakás. A futamidő 1 és
20 év között mozoghat.

10% önerő ebben az esetben is szükséges (a lakás előtakarékossági számla
beszámítható), a teljes beruházás 90%-a finanszírozható a támogatás segítségével.
Mindez kizárólag Magyarország területén lévő ingatlan esetében valósítható meg.

Minden beruházást számlával kell igazolni, amit az erre jogosult kivitelező
szakember/vállalkozás adhat.
A támogatható tevékenységek száma szerencsére igen magas és gyakorlatilag
mindent felölel, ami egy korszerűsítés esetében csak szóba kerülhet.

3 nagyobb területre bontható:

1. Energetikai hatékonyság javulást célzó fejlesztések.
A kategórián belül lehet pályázni pl. a nyílászárók cseréjére-korszerűsítésére, a falak
külső-belső hőszigetelésére, a fűtési és/vagy a meleg víz-rendszerek
korszerűsítésére (pl. kazáncsere, padló-falfűtés kialakítása), az épületek nyári
hővédelmének javítására, vagy a már meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek
energiatakarékos átalakítására is.

2. Megújuló energia felhasználása
A megújuló energia előnye, hogy nem fenyeget a készletek kimerülésének veszélye,
többségük a környezetre és az élőlényekre ártalmas gázokat és melléktermékeket
sem bocsát ki. Napkollektor, Napelem, hőszivattyú, vagy a brikett, pellett faelgázosító
kazánrendszer kiépítése is megvalósítható a pályázat benyújtásával.

3. Egyéb elszámolható költségek
Elszámolható bizonyos mértékig például a projekt előkészítéséhez szükséges
költségek, a projektmenedzsment vagy egyéb olyan költségek is, amik a
megvalósítás során felmerülnek.

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. december 31-ig van lehetőség.