Egyéb kategória

2021 – új energetikai szabályozás az építőiparban

2021. január 01. – fontos dátum az építkezők számára, ugyanis innentől a
használatba vett ingatlanok esetében már egy szigorúbb szabályozásnak kell
megfelelni, és minden új építésű ingatlannak úgynevezett „közel nulla
energiaigényű”-nek kell lennie. Ez alapján 2021-től az új épületek csak legalább BB
energetikai tanúsítvánnyal kaphatnak lakhatási engedélyt.

Mit jelent a közel nulla energiaigény?

Az épület energiaigénylét – az összesített energetikai jellemző méretezett értékéhez
viszonyítva – legalább 25%-os mennyiségben olyan megújuló energiaforrásnak kell
biztosítania, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik vagy a közelben
került előállításra. A jelenlegi követelményszint nem tartalmaz megújuló részarányt.

A 7/2006 TNM rendelet írja elő műszaki feltételeket, amelyet a közel nulla
energiaigény keretében teljesíteni kell. A rendelet számos műszaki paramétert
megad, az alábbi három kategóriában:

épületszerkezetekre vonatkozó szabályok: a határoló- és nyílászáró szerkezetek
hőátbocsátási tényezőire vonatkozó követelmények – az építésügyi szabályok
előírják, hogy minimálisan milyen hőszigetelő képességgel kell rendelkeznie az
újonnan beépítésre kerülő építőanyagoknak, ill épületszerkezeteknek, előírva a
hőátbocsátási tényezőket
egész épületre vonatkozó szabályok: a fajlagos hőveszteség tényező
követelményértékei – az új rendeletek az épület egészére vonatkozóan is
megfogalmaznak energiahatékonysági elvárásokat. Alapjában véve arról van szó,
hogy egy energetikus mérnöknek ki kell számolnia, hogy egy légköbméter
épülettérfogatra mennyi hőveszteség jut, figyelembe véve a fűtött légtérfogatot, a
lehűlő felületek jellemzőit, és az épület tájolását is.
épületgépészetre, energiahordozókra vonatkozó szabályok: összesített energetikai
jellemző követelményértékei – a teljes energiafogyasztás megengedett számértéke
legfeljebb 100 KWh/m²a (Kilowattóra/négyzetméter/év) lehet. Amennyiben az épület
összesített energetikai jellemzője 100-nál több, az épület nem kaphat BB minősítést,
vagyis a közel nulla energiaigény követelményszintjét nem teljesíti. Új épületeket
2021-től csak úgy lehet tervezni és kivitelezni, hogy a fenti szám teljesüljön.

Milyen épületekre vonatkozik az új szabályozás?

Azon ingatlanokra vonatkozik, amelyek végleges használatbavételi engedélye 2020.
december 31. után kerül kiadásra vagy az építése hatósági jóváhagyással 2020.
december 31. után zárul le.

Mi történik, ha a hatóság nem adja ki a fenti határidőig a használatbavételi engedélyt,
illetve a hatósági bizonyítványt?

Egész egyszerűen az ilyen ingatlanok nem minősülnek lakóingatlannak. Ez
eredményezheti azt is, hogy a lakás hivatalosan használatra alkalmatlan, birtokba
nem vehető, továbbá a vásárlás során hitel és/vagy vissza nem térítendő állami
támogatást sem vehet igénybe a vevő.