Ingatlan

Az ingatlanvásárlás utolsó lépése: a birtokbaadás

Az ingatlan adásvételhez sokfajta formai követelmény és járulékos ügyintézés is kapcsolódik,
amelyek során a legkisebb pontatlanság is kellemetlen meglepetéseket okozhat. Cikkünkben
az ingatlan adásvétel záró akkordját, a birtokbaadást és az ahhoz szükséges birtokbaadási
jegyzőkönyvet mutatjuk be.

Javasolt pontosan meghatározni a birtokbaadás végső határidejét azzal a kitétellel, hogy ennél
korábbi időpontban is megegyezhetnek a felek. Hogy a birtokbaadás ténylegesen meg is
történjen eddig az időpontig, célszerű a szerződésben kötbért kikötni arra az esetre, ha az
eladónak felróható ok miatt erre nem kerülne sor. A birtokbaadás a vételár kifizetése után
történik, amelyet bizonyos határidőben szokták meghatározni, hiszen eddigre teljesítették a
felek szinte valamennyi szerződéses kötelezettségüket.

A birtokbavétel egyik fontos következménye, hogy ettől a naptól kezdve az új tulajdonos
viseli a dologgal kapcsolatos terheket (például a közüzemi költségeket) és átszáll a
kárveszélyviselés is, azaz ha innentől kezdve bármilyen kár keletkezik az ingatlanban, az már
a vevőt fogja terhelni. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a birtokbaadás során meggyőződj
arról, hogy:

– az eladó átadott minden szükséges dokumentumot, igazolást
– az ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van, olyanban, amiben
előzetesen megegyeztetek egymással.

Fontos, hogy ne csak az ingatlan papírjai stimmeljenek, azaz ne csak jogilag, hanem fizikailag
is megfelelő állapotban legyen!

Ha később bármilyen probléma vagy hiba merülne fel, az eladó arra fog hivatkozni, hogy az
ingatlan átadás átvételi jegyzőkönyvben nyilatkoztál arról, hogy a lakás műszakilag
kifogástalan állapotban van, a hibák már ezt követően következtek be. Ezért ellenőrizd azt is,
hogy például a bojler, kazán valóban működik-e, rendben vannak-e a különböző vezetékek,
nyílászárók, burkolatok vagy a víz és csatornarendszer! Egy „körbejárással” ezekről hamar
meggyőződhetsz, mielőtt aláírnád a jegyzőkönyvet és sok későbbi kellemetlenségről óvhatod
meg magad.

Mit kell tartalmaznia a birtokbavételi jegyzőkönyvnek?

Azokat a kérdéseket, amelyek a konkrét átvétel során relevánsak. Szükség lehet az ingatlannal
kapcsolatos iratokra, dokumentumokra, pl. a társasház alapító okiratára, új építésű lakás
esetén pedig még több egyéb igazolásra, dokumentumra. Vannak olyan elemek, amelyek
egyetlen jegyzőkönyvből sem hiányozhatnak:
– A felek, azaz az eladó és vevő adatai, születési hellyel, idővel anyjuk nevével és
személyazonosító jelükkel, valamint lakcímükkel együtt. Fontos, hogy az eladónak
szerepeljen az új címe, ahova az esetleges közüzemi elszámoló számlák érkezhetnek.
– Utalás a felek közötti adásvételi szerződésre és arra, hogy a vevő a vételárat
maradéktalanul megfizette (vagy a birtokbaadást követő meghatározott időn belül
rendezi az utolsó részletet, bár a gyakorlatban az első megoldás tekinthető
elfogadottabbnak).

– Az aktuális mérőóra állások a mérőórák gyári számával együtt.
– Utalás arra, hogy az eladó tehermentesen, kiürített állapotban adja át az
ingatlant (vagy az ott maradó tárgyak felsorolását és megfelelő állapotát), esetleg arra,
hogy az ingatlan megfelelő műszaki állapotban került átadásra és, hogy oda más
személy nem maradt bejelentkezve.
– Az eljárásban résztvevők nevét, megnevezését, hogy milyen minőségben vettek részt
rajta (ha vannak ilyenek) és a birtokbaadás időpontját.