Ingatlan

Közös képviselő vagy társasházkezelő – van különbség?

A hétköznapi élet során gyakran tapasztaljuk, hogy a közbeszédben gyakran keveredik e két
fogalom. Fontos tudni, hogy a társasházkezelő és a közös képviselő két különböző feladatkör.

Nézzük meg pontosan mi a különbség a két terület között.

Az első legfontosabb tétel, hogy a közös képviselő választott tisztség. Elsősorban a
tulajdonosok maguk közül választják. A közös képviseleti munkát elvégezheti olyan személy,
akinek lakása van a társasházban, illetve a házhoz nem kötődő külsős cég is. Fontos tudni,
amennyiben tevékenységét üzletszerűen végzi, akkor szükséges, hogy szakképesítéssel
rendelkezzen a közösség ügyeiben eljáró személy.

A közös képviselő tevékenységi köre:
– Ő hívja össze a közgyűlést, elkészíti a társasház éves beszámolóját, költségtervét. A
közgyűlésen hozott határozatokat végrehajtja, vagy végrehajtatja.
– Beszedi a közös költséget, vezeti a tulajdonosok folyószámláját, a társasház
bankszámla feletti rendelkezését gyakorolja.
– A hátralékosokkal szemben lefolytatja a behajtási eljárásokat, a közösséget bíróság
előtt képviseli. Ügyel arra, hogy a közgyűlésen hozott határozatok a szervezeti és
működési szabályzatoknak megfeleljenek.
– Minden szükséges intézkedést megtesz az épület állagának megóvása érdekében.
Hibaelhárításokat, azonnali halasztást nem tűrő munkákat végeztet el a házon.

A társasházkezelői feladatok jóval összetettebbek egy társasházban, így a fentiekkel
ellentétben csak OKJ-s társasházkezelői végzettséggel rendelkezők végezhetik ezt a feladatot.

Nézzük meg, milyen feladatai vannak egy társasházkezelőnek a közös képviselői feladatokon
túl:

– Felelős a társasház műszaki állapotáért
– Rövid, közép és hosszú távú műszaki felújítási tervet készít. Tervét számadatokkal
támasztja alá.
–  Hasznosítási tervet készít a társasház közös területeire vonatkozóan.
– Megbízási, szolgáltatási, bérleti szerződésekben eljár.
– Megszervezi a Tűz,- baleset,- és környezetvédelmi feladatok ellátását.
– Előkészíti az ingatlan felújítását.
– Pályázati anyagokat készít.
– Figyelemmel kíséri a jogszabályváltozásokat, különösen a Társasházi, Számviteli,
Adó és építési ügyekben.
– Árajánlatokat kér be és javaslatokat készít a döntéshozóknak.

A fenti felsorolásokból jól látható, hogy a társasházkezelői tevékenység jóval összetettebb,
mint a közös képviseleti munkakör. Egy jó társasházkezelő a munkájával a kezelésében lévő
társasházat fejleszti, szépíti.  A társasházi lakások értéke így emelkedik, a tulajdonosok
vagyona gyarapszik.

Egy társasház választhat magának külön közös képviselőt illetve külön társasházkezelőt, de
sokan gondolják úgy, hogy a legszerencsésebb, ha a két feladatkörbe tartozó tevékenységeket
egy személy vagy megbízott cég végzi el.