Ingatlan

Ingatlan öröklés – kisokos

Öröklés során az ingóságok mellett gyakran ingatlannal is növekszik a vagyonunk, amely a
jelenlegi jogszabályok értelmében vagyonszerzésnek minősül, ezért illetékfizetési
kötelezettséget von maga után.

Milyen szabályok vonatkoznak az öröklésre, ki számít hivatalosan örökösnek? Mennyi
illetéket kell fizetni, illetve milyen esetekben mentesülhetsz alóla?

Mielőtt az illeték kérdést tisztáznánk, érdemes definiálni, hogy kik lehetnek hivatalosan
örökösök!

A törvény szerint azok, akik egyenesági vagy oldalági rokonságban álltak az elhunyttal
vagy házastársi jogviszonyban, ezentúl, azon személyek, akik szerepelnek az örökhagyó
végrendeletében.

A törvényes öröklési sorrend:
1.   A gyermekek, akik fejenként egyenlő arányban örökölnek.
2.  Rangsorban rögtön utánuk következnek azok a gyermekek, akik kiestek az öröklésből.
3.  Sorrendben a harmadik a házastárs, aki általában holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl a
közös lakásra.
4.  Végül pedig, amennyiben élnek a szülők és az oldalági rokonok, akik csak abban az
esetben örökölnek, ha gyermekkel, házastárssal nem rendelkezik az örökhagyó.

Az örökösödés illeték tárgyát maga az örökség, hagyomány és egyéb ingóságok képezik,
ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is.

Mértéke a tiszta érték 18%-a, kivéve, ha lakástulajdonról, valamint lakástulajdon részről van
szó, ebben az esetben csupán 9% terheli az örököst. Egyéb esetben, mint például gépjármű
vagy pótkocsi öröklésekor pedig a vagyonszerzési illeték kétszeresét kell megfizetni.
Szuper hír, hogy számos esetben mentesülhetünk az illeték fizetése alól, ilyen például, ha az
örökhagyó gyermekének vagy unokájának, házastársának esetleg bejegyzett élettársnak
mondhatjuk magunkat. Illetve az örökrész tiszta értéke 20.000.000 forintig szintén
illetékmentes a mostoha vagy nevelt gyermek és annak szülője esetében.

Mi a helyzet a lakóház építésre alkalmas telek esetében?

Nem kell illetéket fizetni, ha négy éven belül lakóházat építünk a telekre és erről a NAV felé
nyilatkozatot is teszünk.
Már csak egy kérdés maradt tisztázatlanul, mégpedig a tiszta érték fogalmának definiálása.

Mit jelent a megszerzett vagyon tiszta értéke?

A megszerzett vagyon forgalmi értékéből levonjuk a hagyatékot terhelő tartozás értékének az
örökösre eső részét, az így kapott maradék pedig a “tiszta érték” a jog szerint.